Welcome %s to the Master Sha Store!

Privacy

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken naar aanleiding van uw bezoek aan onze homepage erg belangrijk. Uw gegevens worden beschermd in het kader van de wettelijke voorschriften. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij tijdens uw bezoek aan de homepage verzamelen en hoe wij deze gebruiken:

1. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
 

Wij gebruiken de door u opgegeven persoonsgegevens alleen voor het beantwoorden van aanvragen, voor het afhandelen van bestellingen, het leveren van goederen en diensten alsook het afwikkelen van betalingen. Wij gebruiken uw gegevens ook om met u te communiceren over bestellingen, producten en marketingaanbiedingen alsook om onze databanken te updaten en uw account bij ons te onderhouden.

Uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. U helpt ons ons aanbod te optimaliseren. LPHN heeft echter niet het recht deze persoonsgegevens te verkopen. LPHN geeft de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend vrij aan derden in de volgende gevallen:

Dienstenaanbieders: in het kader van de afhandeling van uw bestelling geven wij andere bedrijven en individuele personen de opdracht taken voor ons uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn levering van pakketten, afhandeling van betalingen (bv. aankoop via account). Deze dienstenaanbieders hebben toegang tot die persoonsgegevens die vereist zijn voor het uitvoeren van hun taken. Hierbij geeft LPHN alleen die gegevens door, die absoluut noodzakelijk zijn om de respectieve diensten te leveren of indien u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd.

U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming voor de toekomst te herroepen.

De opgeslagen persoonlijke gegevens worden gewist wanneer u uw toestemming voor de opslag intrekt, wanneer uw kennis over het uitvoeren van het doel van de opslag niet meer vereist is of wanneer de opslag van uw gegevens om andere wettelijke redenen niet is toegestaan.

2. Inzagerecht 

Op schriftelijke vraag of vraag via mail informeren wij u graag over de over u opgeslagen persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met:

Klantenservice@Lovepeaceharmony.nl

 

3. Veiligheidsinformatie 

U bezorgt ons persoonsgegevens wanneer u iets koopt, deelneemt aan wedstrijden, een offerte aanvraagt of contact opneemt met onze klantendienst.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen zijn: uw naam, adres, telefoonnummer, de naam van personen aan wie de gekochte goederen moeten worden geleverd, waaronder hun adres en telefoonnummer, alsook de vereiste e-mailadressen.

Wij treffen alle technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens zo op te slaan dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij communicatie via e-mail kunnen wij de volledige gegevensbeveiliging niet garanderen; daarom is het raadzaam vertrouwelijke gegevens alleen per post te verzenden.

LPHN raadt u aan om altijd volledig uit te loggen na gebruik van een computer die u deelt met anderen en waarvan de browser zo is ingesteld dat hij cookies aanvaardt.

4. Bijkomende informatie

Wanneer u vragen hebt over gegevensbescherming bij LPHN, kunt u ons hierover mailen. Wij zullen uw aanvraag zo snel mogelijk behandelen.

De wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dus ook inzake de inhoud van deze verklaring inzake gegevensbescherming en onze gebruiksvoorwaarden veranderen voortdurend. Wij behouden ons het recht voor u op gezette tijdstippen te informeren over de bij ons geldende richtlijnen. Wij raden u echter aan om regelmatig een bezoek te brengen aan onze website zodat u altijd op de hoogte bent van wijzigingen. Indien niets anders bij wet is bepaald over is overeengekomen, valt het gebruik van alle gegevens over u en uw account waarover wij beschikken, onder deze verklaring. Wij garanderen u dat wij grote veranderingen aan onze verklaring inzake gegevensbescherming, die een zwakkere bescherming van reeds verzamelde gegevens als gevolg hebben, altijd alleen aanbrengen met toestemming van de respectieve klanten.